Thank you Tina!

Bhagwan kare aapke suroon ki phuljharriya hamesha bikharti rahen aur aapki awaaz ka jaadoo hamesha jagta rahe aur diya ban ke roshni phelaata rahe

You well wisher
Naseer Rana
GEO TV USA